Doručenie aj počas karantény kamkoľvek v SR

Meno Oľga - význam mena - meniny 23. Júl


Kvetinový darček na meniny za akciovú cenu


Pôvod mena z ruského mena s významom zdravý, šťastný.

 

Je to meno bojovníčok s odolnou, pomerne tvrdou povahou. Zvyčajne je príliš emotívna, športovo založená a v každej situácii vynaliezavá. Občas má problémy sama so sebou. Jej reakcie bývajú prehnaného charakteru, v hĺbke jej vnútra tyká časovaná bomba, ktorá vie bez varovania vybuchnúť. Býva materialistický založená, rada by vlastnila všetko. Správa sa ako škrečok, ktorý si robí zásoby, tak aj ona si všetko zvykne „škrečkovať“ hoci je zjavné, že to nepotrebuje, tak aj napriek tomu si pre istotu odloží staré šperky, či škatuľky. Je mimoriadne cieľavedomá a čo si zaumieni, to chce aj v živote dosiahnuť. V názoroch si až tak istá nebýva. Ľahko sa nechá zlou cestou, býva dôverčivá. No napriek tomu vytrvalo bojuje za to, aby ju muži pokladali za seberovnú. Oľga obľubuje všetky povolania, v ktorých je potrebné bojovať. Uplatnenie nájde ako policajtka, lekárka alebo vojačka. Má jedinečný pocit zodpovednosti a zmysel pre velenie. Aj v citovej oblasti potrebuje veliť a panovať. Potreba mať všetko pod kontrolou jej neraz prinesie hádky a spory v rodine.

 

Typickou farbou tohto mena je červená.

 

 

 

Osobnosť: Tá, čo útočí.

Meniny má
Oľga
23. Júl
Sobota


Postarajte sa o originálny darček pre Vašich blízkych


Postarajte sa o originálny darček pre Vašich blízkychMená podľa dátumu

Júl

01.07.   Diana
Meno rímskeho pôvodu.
Viac

02.07.   Berta
Pôvod tohto mena je zo staronemeckého Beraht, čo znamená slávna, skvelá.
Viac

03.07.   Miloslav
Meno slovanského pôvodu s významom milý.
Viac

04.07.   Prokop
Pôvod z gréckeho mena Prokopios, čo znamená  pripravený na boj.
Viac

05.07.   Cyril
Pôvod mena z gréckeho Methodios, čo znamená metóda.
Viac

06.07.   Patrik
Pôvod mena z latinského Patricius, čo znamená urodzený, patricijský.
Viac

07.07.   Oliver
Pôvod mena z latinského Oliva, čo znamená oliva.
Viac

08.07.   Ivan
Pôvod mena z hebrejského Jochnán.
Viac

09.07.   Lujza
Pôvod mena z francúzskeho Louise.
Viac

10.07.   Amália
Pôvod tohto mena z staronemeckého Amal, čo znamená pracovitý.
Viac

11.07.   Milota
Meno s významom miláčik, milovaná.
Viac

12.07.   Nina
Pôvod mena z gréckeho Ninos.
Viac

13.07.   Margita
Pôvod mena z latinského Margarita, čo znamená perla.
Viac

14.07.   Kamil
Pôvod mena z latinského Camillus, čo znamená chrámový sluha.
Viac

15.07.   Henrich
Pôvod mena z nemeckého Heinrich, čo znamená vládca domu.
Viac

16.07.   Drahomír
Meno slovanského pôvodu, čo znamená komu je drahý mier.
Viac

17.07.   Bohuslav
Meno slovanského pôvodu s významom bohu sláva.
Viac

18.07.   Kamila
Pôvod mena z latinského Camillus, čo znamená chrámový sluha.
Viac

19.07.   Dušana
Meno srbského pôvodu.
Viac

20.07.   Iľja
.
Viac

21.07.   Daniel
Pôvod tohto mena je z hebrejského Dáníel, čo znamená boh rozsúdil, boh je sudca.
Viac

22.07.   Magdaléna
Pôvod mena z hebrejského Magdala, čo znamená veža.
Viac

23.07.   Oľga
Pôvod mena z ruského mena s významom zdravý, šťastný.
Viac

24.07.   Vladimír
Meno slovanského pôvodu s významom vládni svetu.
Viac

25.07.   Jakub
Pôvod mena z hebrejského Jakagobh, čo znamená držiaci sa za pätu, druhorodený.
Viac

26.07.   Anna Hana
Pôvod tohto mena je z hebrejského Channá(h), čo znamená milosť, milá, milostná.
Viac

27.07.   Božena
Meno, ktorého význam je bohom obdarená.
Viac

28.07.   Krištof
Pôvod mena z gréckeho Christophoros, čo znamená nesúci Krista.
Viac

29.07.   Marta
Pôvod mena z hebrejského Márathá, čo znamnená gazdiná.
Viac

30.07.   Libuša
Pôvod mena z českého Libuše, čo znamená milý, príjemný.
Viac

31.07.   Ignác
Pôvod mena z latinského Egnatius, čo znamená neskôr narodený.
Viac