Doručujeme 6 dní v týždni SR a ČR

Ako reklamovať objednávku?

Kvety síce nerozprávajú, no aj tak k ním pristupujeme opatrne. Každú objednávku kontrolujeme pri jej prijatí a dodržiavame prísne pravidlá pri viazaní kytíc aj pri samotnom balení. Máme nadštandardné dohody s doručovateľmi, no keďže naša práca je hlavne o ľuďoch, občas môže dôjsť k chybe. Každú z nich sa snažíme vyriešiť, preto ak sa niečo vo vašej objednávke „pokazilo“, prečítajte si, prosím, naše reklamačné pravidlá.

Ako reklamovať kvetinový darček?

Garantujeme minimálne 5-dňovú čerstvosť kvetov od ich odovzdania príjemcovi. V prípade, že kvety prišli poškodené, je potrebné prijatý tovar bezodkladne reklamovať, najneskôr však do 5 dní od jeho doručenia.

Spolu so slovným opisom problému je pre objektívne posúdenie reklamácie potrebné zaslať aj fotografiu reklamovaného tovaru na e-mailovú adresu info@kvety.sk. Následne reklamáciu posúdime a o výsledku vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Zároveň sa s vami dohodneme o spôsobe vyriešenia reklamácie. Snažíme sa reagovať okamžite, najneskôr však do 30 dní od poskytnutia požadovaných fotografií.

Reklamácie vybavujeme telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0915 848 400 alebo e-mailom na info@kvety.sk.

Ako reklamovať doplnkový tovar?

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa red uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú parfumy, ale aj potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť, a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.Ďakujeme Vám za zaslanie Vašej spätnej väzby. Vašu reklamáciu starostlivo posúdime a o jej riešení Vás budeme informovať. Je pre nás cenným zdrojom informácií. Aj vďaka Vám môžeme naše služby neustále zdokonaľovať. Ďakujeme.