Kvety, donáška kvetov, internetový obchod s kvetmi, kvetinárstvo, Bratislava, Košice

Donášková služba kvetov a darčekov na Slovensku aj do celého sveta. Exkluzívne kytice viazané Floristami spoločnosti Kvety.sk. Podarujte krásne kytice plné čerstvých kvetov. Online kvetinárstvo Bratislava, Košice.

facebook
twitter
nic nic nic Výber jazyka
sk SVK
 
logo
Rýchly kontakt
+421 915 84 84 00
 
  0 EUR
  Kvety     Vône     Chute     Darčeky     Svadby     Do sveta   Vlastná kytica
 
 
Najpredávanejšie
  1. Sweet tulip color
  2. Amore Ruža Red
  3. Sweet Camomile Red
  4. Pulcinella
  5. Elegancia
  6. Letana 3
  7. Bonnie
  8. Aranžmán v prútenom košíku
  9. Fragrance
  10. Červená antúria
 
Posledné doručenia
  1. UHROVEC(SK)
  2. BANSKA BYSTRICA 1(SK)
  3. KREMNICA(SK)
  4. BRATISLAVA(SK)
  5. BOJNICE(SK)
  6. Bratislava(SK)
  7. Horné Lefantovce(SK)
  8. DRZKOVCE(SK)
  9. PEZINOK(SK)
  10. ZILINA(SK)
mapa radosti
 
 Aukčné podmienky
1
 
Definície pojmov
 
1.1 Prevádzkovateľ – spoločnosť Kvety.sk, spol. s r.o. so sídlom Kriváň 351, 96204 Kriváň, IČO: 36 641 715, DIČ: 2022068829, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici.
 
1.2 Užívateľ(Dražiteľ) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala a spĺňa podmienky umožňujúce využívať aukčný systém prevádzkovateľa.
 
1.3 Aukcia – spôsob predaja tovaru Prevádzkovateľa, pri ktorom je výška ceny tvorená počas doby trvania aukcie na základe návrhov Užívateľov na uzatvorenie kúpnej.
 
1.4 Aukčný systém – automatizovaný systém, ktorý zabezpečuje prístup Užívateľov k aukciám, priebeh aukcie a ďalšie služby.
 
1.5 Doba trvania aukcie – doba, počas ktorej majú Užívatelia právo predkladať svoje návrhy na kúpu tovaru. Dobu trvania aukcie stanovuje Prevádzkovateľ a pre meranie doby trvania aukcie je rozhodujúci čas aukčného systému.
 
 
2
 
Podmienky aukčného systému Kvety.sk s.r.o.
 
2.1 Aukcie sú verejné a môžu sa na nich zúčastňovať všetci Užívatelia t.j. fyzické a právnické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu. Užívatelia nemajú žiadny právny nárok na užívanie aukčného systému. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prístup k aukciám Užívateľovi nepovoliť.
 
2.2 Podmienkou kúpy tovaru prostredníctvom aukčného systému je registrácia Užívateľa na portály www.kvety.sk.
 
2.3 Aukcie prebiehajú formou verejnej obchodnej súťaže. Kde jediným kritériom výberu optimálneho návrhu je kúpna cena.
 
2.4 Lehota na podávanie návrhov kúpnej zmluvy je určená Prevádzkovateľom (doba trvania aukcie). Prevádzkovateľ je povinný umožniť vystavenie objednávky užívateľovi, ktorý formou tzv. prihadzovania ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
 
2.5 Prevádzkovateľ môže umožniť Užívateľom voľbu kúpi tovaru za zvýhodnenú cenu.
 
2.6 Prevádzkovateľ po ukončení aukcie kontaktuje navrhovateľa, ktorý formou tzv. "prihadzovania", ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, považuje sa toto za prijatie jeho návrhu. Prevádzkovateľ kontaktuje navrhovateľa okamžite po ukončení aukcie prostredníctvom automatického e-mailu zaslaného aukčným systémom. Súčasťou e-mailu sú aj pokyny na vystavenie objednávky vydraženého tovaru spolu so stanovenou lehotou v ktorej je objednávku potrebné vystaviť a uhradiť. V prípade, že navrhovateľ poruší stanovenú lehotu, pokladá sa to za porušenie aukčných podmienok a aukcia prepadne v prospech najvyššej cenovej ponuky ďalšieho navrhovateľa v poradí.
 
2.6 Porušenie stanovenej lehoty sa považuje za porušenie aukčných podmienok na základe čoho je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť Užívateľovi prístup k aukciám po dobu maximálne 6 mesiacov.
 
 
3
 
Zrušenie zverejnených aukcií
 
3.1 V prípade, ak nastane skutočnosť, ktorá spôsobuje následnú nemožnosť plnenia, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť celú aukciu. Pri zistení týchto skutočností Prevádzkovateľ o zrušení aukcie Užívateľov informuje na svojej stránke.
 
3.2 Prihodenie Užívateľa je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť v prípade, kedy nie je možné overiť identitu kupujúceho alebo ak jeho údaje nie sú v súlade so skutočnosťou (neplatné telefónne číslo, stará, či fiktívna adresa) alebo ak sa v priebehu aukcie ukáže skutočnosť, ktorá značne znižuje právnu istotu predávajúceho a dôveryhodnosť kupujúceho.
 
 
4
 
Prihadzovanie kupujúceho oznámenie kupujúceho o prijatí návrhu
 
4.1 Pod pojmom „prihodenie“ sa rozumie návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý kupujúci uskutočňuje prostredníctvom aukčného systému. Kupujúci je oprávnený navrhnúť výšku kúpnej ceny a pri aukciách s ponukou "Kúpiť ihneď" je oprávnený navrhnúť aj množstvo kupovaného tovaru.
 
4.2 Kupujúci prostredníctvom aukčného systému môže zadať maximálnu kúpnu cenu, za ktorú je ochotný ponúkaný tovar kúpiť, táto maximálna cena je dôverná a nie je v aukčnom systéme uverejnená. Aukčný systém vykonáva automaticky jednotlivé prihodenia, len v takej výške, aby bol návrh kupujúceho návrhom s najvyššou kúpnou cenou, a to až do okamihu, kedy sa dosiahne maximálna kúpna cena zadaná kupujúcim. (Napr. Užívateľ A zadá jeho maximálnu kúpnu cenu 30,- EUR. V prípade zvýšenia ceny iným Užívateľom B sa cena automaticky zvýši o minimálnu cenu prihodenia aby najvyššia ponuka bola ponuka Užívateľa A. Tieto prihodenia Užívateľa A sa budú uskutočňovať až do výšky 30,- EUR)
 
 
5
 
Odovzdanie vydraženého tovaru
 
5.1 Predaj tovaru formou aukcie je podmienený vystavením štandardnej objednávky Užívateľom prostredníctvom stránky prevádzkovateľa. Na tento účel bezprostredne po ukončení aukcie informuje Prevádzkovateľ prostredníctvom automaticky zaslaného e-mailu kupujúceho o prijatí jeho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy spolu s informáciami o postupe vystavenia objednávky a stanovených lehotách, v ktorých je potrebné objednávku vystaviť a uhradiť.
 
5.2 Vystavovanie objednávky a jej doručenie sa riadi obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa.
 
čokoláda   dezert   kolekcie   kytice   víno   ľalie   versace   donáška kvetov   kvetinový   Valentín   bábika   ruže   in eterno   náhrdelníky   karafiáty   frézie   muse   auriga     valentínka   valentínska kytica   plyšový medvedík   tulipány   prekvapenie   calvin klein   slnečnice   whisky   vône   náušnice   darček  
 
SAEC - Bezpečný nákup      U nás nakupujete bezpečne. Kvety.sk sú certifikovaným internetovým obchodom
 
INFORMÁCIE
NAKUPUJTE U NÁS
FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI
KVETY.sk PORTÁL
RÝCHLY KONTAKT
0915 84 84 00
info@kvety.sk
 
Copyright (c) 2004 - 2013 Kvety.sk, s.r.o., Powered by ORIM
is_clovek